KONTAKTSUREMA spol. s r.o.
Smrečianska 16
831 01 Bratislava 37

tel./fax:   +421 2 44462626
mobil:     +421 911 66 88 66 (Jozef Šmotlák, konateľ)
               +421 905 77 11 92 (Eva Mozolová, obchodná riaditeľka)
e-mail:    surema@surema.sk 

               eva.mozolova7@gmail.com

IČO:                  31 358 098
IČ DPH:            SK2020296454
Bankový účet:   4 000 424 207/3100  (Prima banka)
IBAN:               SK71 3100 0000 0040 0042 4207
BIC-SWIFT:     LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 5735/B, oddiel Sro.