CENNÍK
Špecifikácia k neadresnej distribúcii:

- Termín distribúcie
- Miesto distribuovaného materiálu
- Množstvo distribuovaného materiálu
- Formát distribuovaného materiálu
- Hmotnosť(1ks) distribuovaného materiálu
- Periodicita
- Iné


 Špecifikácia k adresnej distribúcii:

- Termín distribúcie
- Množstvo distribuovaného materiálu
- Kompletizácia zásielky (
všetko, čo zásielka obsahuje)
- Hmotnosť jednej kompletnej zásielky
- Formát obálky
- Databáza v elektronickej forme
- InéŠpecifikáciu ďalších služieb spoločnosti SUREMA vyhotovíme podľa bližšieho zadania klienta.