O SPOLOČNOSTI          Spoločnosť SUREMA bola založená v januári 1993 na základe bohatých skúseností v oblasti direct marketingu, ktoré zakladajúci spoločníci získali v rámci ročnej pracovnej stáže v Rakúsku, vo firme s dlhoročnými skúsenosťami so službami adresnej a neadresnej distribúcie.

          Služby neadresnej distribúcie sme začali ponúkať ako prví na Slovensku - vhadzovaním  rôznych tlačovín (letákov, prospektov, katalógov, novín, vzoriek výrobkov a iných reklamných predmetov, resp. propagačných materiálov) do poštových schránok. Ešte predtým sme vytvorili systémovú rajonizáciu všetkých miest, nevyhnutnú k samotnej distribúcii i ku kontrole vykonanej práce a súčasne sme začali budovať distribučnú sieť pracovníkov - distributérov.

          V súčasnosti realizáciu distribúcie vykonávajú skúsení a pravidelne školení pracovníci. Odbornosť práce spolu s presným kontrolným systémom zabezpečuje vysokú kvalitu a spoľahlivosť našich služieb. Systém funguje na princípe vedúcich jednotlivých okresov, ktorí sa starajú o rozdelenie materiálov jednotlivým distributérom, o ich kontrolu a celkovo o zabezpečenie celého projektu v ich rajóne. Dôležitým článkom sú kontrolóri, ktorí vykonávajú interné kontroly i spoločné kontroly s klientom.

          Po dvoch rokoch sme začali ponúkať aj služby adresnej distribúcie. Tieto služby zahŕňajú napríklad zasielanie propagačných materiálov (vrátane personifikovaných i nepersonifikovaných listov) vybranej skupine vlastných zákazníkov klienta. Klient má možnosť dodať svoju databázu, alebo mu poskytneme vlastnú databázu podľa jeho bližšej špecifikácie. V súvislosti s adresnou distribúciou poskytujeme klientom kompletný servis služieb - nákup obálok, adresných štítkov, tvorbu novej databázy (prepisovanie dodaných adries), tlač a nalepenie adresných štítkov, vkladanie listov, propagačných materiálov do obálky (v prípade potreby i zloženie na potrebný formát), zalepenie obálky, odvoz a podaj na pošte, kde máme na základe zmluvy so Slovenskou poštou výhodnejšie ceny ako bežný podajcovia.
         Jednou z najväčších zákazok, ktorú sme zrealizovali, boli v súvislosti s prechodom koruny na euro práce spojené s prípravou k neadresnej distribúcii, kde sme za krátku časovú dobu do obálok vkladali eurokalkulačky a informačné  brožúrky určené pre obyvateľov celého Slovenska.

          Ďalším príkladom našich služieb je kompletná realizácia spotrebiteľských súťaží na podporu predaja našich klientov. Túto zabezpečujeme od grafického návrhu, tlače materiálov, ich distribúcie, spätného zberu (P.O. Box), losovania pod dozorom notára, vyhodnotenia súťaže až po doručenie prípadných výhier výhercom prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne osobným doručením na celom území Slovenska.V rámci poskytnutia kompletného servisu našim klientom ponúkame aj  iné služby, ako napríklad vešanie reklamných materiálov na kľučky bytov, vkladanie letákov za stierače automobilov, rozdávanie propagačných materiálov na verejných priestranstvách, tlač reklamných a propagačných materiálov, zabezpečenie darčekových predmetov s potlačou, služby, kde vieme využiť potenciál našich pracovníkov na celom území Slovenska (pre Slovak Telecom sme fotili všetky telefónne búdky na Slovensku. Pri prechode názvu mobilného operátora Globtel na Orange sme za 36 hodín zavesili milión letákov ľuďom na kľučky rodinných i bytových domov).

          V Českej republike spolupracujeme s partnerskou firmou zaoberajúcou sa direct marketingom. Na základe dobre vybudovaných obchodných vzťahov ponúkame našim klientom rovnaký rozsah služieb aj v Českej republike.

          Surema spol. s r.o. je slovenskou firmou bez účasti zahraničného kapitálu. Počas svojej existencie si vybudovala kvalitne fungujúci systém mailingových služieb a poskytla svojim klientom rôzne služby v oblasti direct marketingu, s možnosťou využitia potenciálu našich pracovníkov na území celého Slovenska. Rozdistribuovali sme už niekoľko stoviek miliónov letákov obyvateľom Slovenska do poštových schránok a ideme ďalej...